Grant na technológiu CatTime

Výška ocenenia: 155 dolárovTento grant poskytne organizáciám zameraným na záchranné účely prístup k základným technologickým službám, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich ciele. Prostredníctvom týchto služieb prinesú väčšiu expozíciu zvieratám, ktoré zachránili, a poskytnú príležitosti na väčšie zapojenie ich komunity (napríklad zhromažďovanie darov, oslovovanie dobrovoľníkov atď.).Tu sú niektoré zo základných služieb webových stránok:

  • Nastavenie názvu domény
  • Rýchle nastavenie webových stránok
  • Nastavenie e-mailovej služby (špedície alebo poštové schránky)
  • Ľahký prístup k aktualizáciám stránok / správe obsahu

Vaša organizácia musí byť pripravená dokázať potrebu služby 140 dolárov (ktorú by ste si inak nemohli dovoliť)

* Grant sa platí na jeden rok služby. Záchranári môžu v nasledujúcich rokoch znova požiadať o granty

Ako použiť:

  1. Dokončené tento formulár
  2. Granty budú skontrolované a potom distribuované mesačne
  3. Po výbere príjemca grantu umiestni na svoju stránku tlačidlo „DogTime Technology Grant Recipient“.Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa procesu podávania žiadosti, neváhajte kontaktuj nás