Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse | Vesmírna tapeta

Tapeta priestorového priestoru Betelgeuse Micron Vlnová dĺžka

Táto chladná vesmírna tapeta je kompozitným farebným obrázkom Herschel PACS 70, 100, 160 mikrónových vlnových dĺžok Betelgeuse. (Kreditný obrázok: ESA / Herschel / PACS / L. Decin a kol.)

Táto chladná vesmírna tapeta je kompozitným farebným obrázkom Herschel PACS 70, 100, 160 mikrónových vlnových dĺžok Betelgeuse. Hviezda (v strede) je v jej tesnej blízkosti obklopená hrudkovitým obalom materiálu. Séria oblúkov 6 - 7 oblúkových minút vľavo od hviezdy je materiál vyvrhnutý z Betelgeuse, keď sa vyvinul do červenej superobrej hviezdy, tvarovanej jeho interakciou s lúčovým šokom s medzihviezdnym médiom. Betelgeuse jazdí na ramene súhvezdia Orion the Hunter. Voľným okom na zimnej nočnej oblohe na severnej pologuli je možné ju ľahko vidieť ako oranžovo-červenú hviezdu nad a naľavo od slávneho trojhviezdičkového pásu Oriona. Tento obrázok bol urobený 17. decembra 2012.Tapety

Štandardné
800 x 600
1024 x 768
1280 x 1024
1 600 x 1 200
Široký
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1920x1200